7. งบรายได้ค่าใช้จ่าย, งบกำไรขาดทุน

ราชการ = งบรายได้ค่าใช้จ่าย

เอกชน = งบกำไรขาดทุน (income Statement, Profit and Loss)

  • รายจ่าย ยังมีประโยชน์ = สินทรัพย์
  • รายจ่าย ประโยชน์หมดแล้ว = ค่าใช้จ่าย


[Home]  [Back]  [Next]
Make your own free website on Tripod.com