6. รายจ่าย (Expenditure), ค่าใช้จ่าย (Expense)

Expenditure = รายจ่าย

  • ถ้ายังมีประโยชน์ = สินทรัพย์
  • ถ้าหมดประโยชน์ = ค่าใช้จ่าย

Expense = ค่าใช้จ่าย เช่น ไปกินอาหาร ฟังเพลง


[Home]  [Back]  [Next]
Make your own free website on Tripod.com